Vastgoed

Vastgoedrecht overkoepelt al het recht dat te maken heeft met onroerend goed. Denk hierbij aan de juridische aspecten van projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop, huur en verhuur, vastgoedmakelaardij, maar ook het bouwrecht dat onder vastgoedrecht valt. Juridische expertise wint steeds meer aan belang, omdat de belangen die met vastgoed verband houden voortdurend groter worden.

De risico’s nemen toe en de juridische vragen waarmee u te maken krijgt, worden ingewikkelder. Projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars, aannemers, eigenaars, (ver)kopers, (ver)huurders, beleggers, beheerders en overheden hebben allen hun eigen belangen. Bovendien bestaat het vastgoedrecht uit een diversiteit aan regels en wetten, die voortdurend veranderen.

VOBIS beschikt over de know how en ervaring om ieder van deze genoemde partijen op een degelijke en efficiënte wijze van state of the art advies te voorzien.

Hieronder enkele concrete voorbeelden:

 • U koopt een woning aan en er uiten zich enkele maanden na verkoop gebreken. Wat moet u doen?
 • U heeft een onroerend goed gekocht middels een wederzijdse koop-verkoopbelofte maar krijgt na enkele dagen spijt. Zijn hier oplossingen voor?
 • Uw aannemer gaat failliet en de onderaannemers werden niet betaald. Kunnen zij zich tot u richten?
 • Uw architect voldoet niet aan zijn verplichtingen. U twijfelt om hem tot nakoming van de overeenkomst in natura te verplichten, dan wel de overeenkomst op grond van wanprestatie te ontbinden. Wat is uw rechtspositie?
 • Uw architect begaat een fout en u wenst hem aansprakelijk te stellen. Hoe pakt u dat aan?
 • Als projectontwikkelaar ziet u zich geconfronteerd met een tegenvallende voorverkoop en de aannemer wenst op de contractueel voorziene startdatum de werken aan te vatten. Wat zijn uw mogelijkheden?
 • U heeft uw tweede verblijf gratis ter beschikking gesteld van kennissen terwijl het pand te koop wordt gezet. Zij laten geen makelaar binnen en beroepen zich op het recht op bewoning. Wat nu?
 • U bent handelshuurder en wenst de handelshuur te hernieuwen. Wanneer en hoe doet u dit?
 • U wordt als handelshuurder opgezegd. Kan dit wel en wat kan u hiertegen ondernemen?
 • U bent verhuurder en wenst uw huurder op te zeggen. Onder welke voorwaarden kan u dit?
 • Onder welke voorwaarden moet men uw makelaarsloon na beëindiging van de vastgoedmakelaarsovereenkomst, alsnog vergoeden?
 • Er wordt tegen u als vastgoedmakelaar een tuchtprocedure opgestart bij het BIV. Wij staan u bij.