Vennootschappen en Verenigingen

Omdat we als advocaten zelf ondernemer zijn, kennen wij de behoefte van de ondernemer als geen ander. Bij ons mag u rekenen op een ruime ervaring en een grondige kennis van het vennootschapsrecht. Vanaf de opstart van de vennootschap tot haar ontbinding kan u bij ons terecht. Dit houdt in dat wij u bijstaan in uw keuze voor de juiste vennootschapsvorm, het accuraat opstellen van uw statuten en het opmaken van aandeelhoudersovereenkomsten.

Door overnames en fusies geeft u uw onderneming de kans om te groeien. Wij begeleiden u graag bij de voorbereiding van het proces van overdracht van aandelen of overname van een handelsfonds (letter of intent, non-disclosure agreement, due diligence, …). Verder staan we u ook bij in de onderhandelingen, het opstellen van sluitende contracten en het voeren van procedures wanneer de overeenkomst niet gerespecteerd zou worden.

Ook bij geschillen inzake aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, geschillen tussen aandeelhouders (uittreding en uitsluiting) en andere vennootschapsconflicten verlenen wij met grondige kennis van zaken advies en bijstand.

Hieronder een aantal concrete voorbeelden:

  • Welke vennootschapsvorm kies ik het best wanneer ik handel wil drijven met een onderneming in China?
  • Kan ik in de aandeelhoudersovereenkomst alle macht binnen de vennootschap centraliseren bij één aandeelhouder?
  • Hoe organiseer ik de schriftelijke algemene vergadering van aandeelhouders of van de raad van bestuur?
  • Hoe centraliseer ik best alle relevante vennootschapsdocumenten en hoe krijg ik deze uniform?
  • Ik wil als Belgische vennootschap een Amerikaans bedrijf overnemen;
  • Bijstand aan een geknelde aandeelhouder op een algemene vergadering waar beslist zal worden over het instellen van een vennootschapsvordering;
  • Hoe remedieer ik een lopende vennootschapsvordering;
  • Procedures inzake bestuurdersaansprakelijkheid met inbegrip van de minderheidsvordering wegens miskenning van de belangen van de minderheidsaandeelhouders
  • Advies bij kapitaalsverhogingen of verminderingen;
  • Advies bij de naleving van de alarmbelprocedure bij verlies van kapitaal en het bewaken van de solvabiliteits-en liquiditeitstest;

Het leven van een vennootschap

Oriëntatie

.

Oprichting

.

Groei

.

Fusie & Overname

.

Consolidatie

.

Verkoop

.

Ontbinding

.

Faillissement

.