Verantwoord Ondernemen

CSR Missie

Objectieven & Projecten

Het beroep van advocaat is er bij uitstek op gericht om maatschappelijke en juridische onevenwichten op te lossen of te vermijden.

Bij VOBIS trachten wij niet alleen verantwoordelijk te handelen bij de uitvoering van de ons toevertrouwde opdrachten.

Wij kiezen er ook uitdrukkelijk voor belangeloos steun te verlenen aan projecten die we sociaal relevant vinden en die een belangrijke meerwaarde bieden aan de gemeenschap waarin wij actief zijn.

Ook hechten we veel belang aan het onderhouden van contacten met ondernemers. Zo is het kantoor lid bij VOKA en ETION.