Advocaten

IP, IT en Privacy

Uw immateriële activa bepalen vandaag vaak in grote mate de waarde van uw onderneming. Logisch dat u deze als creatieve en innovatieve onderneming of ondernemer optimaal wenst te beschermen. Intellectuele eigendomsrechten die u het recht geven u te verzetten tegen concurrenten die hiermee aan de haal proberen te gaan, kunnen u daarbij helpen.

Daarom adviseren en procederen wij over de bescherming van uw marketinginvesteringen, zoals merken, handelsnamen en domeinnamen, geografische aanduidingen, reclame, … maar ook over uw unieke creaties waarop auteursrechten of modelrechten rusten.

Bij een geschil hoort vaak ook een component ‘oneerlijke concurrentie’. Toch zijn er ook grenzen aan deze vaak exclusieve rechten. Wij staan niet alleen de rechthebbenden bij maar ook die ondernemers die beticht worden van inbreuken op bepaalde rechten of die preventief advies nodig hebben over hun ‘freedom to operate’. Wat mag en wat niet.

Een goed contract voorkomt vaak een geschil. Dit verdient dan ook alle aandacht. Wij staan u graag proactief bij het opstellen van contracten met een IP component. En die zijn er veel meer dan u denkt. Het gaat dan niet alleen om de typische overeenkomsten, zoals een licentie-overeenkomst, (boek of muziek) uitgave overeenkomsten, overeenkomsten over de overdracht van technologie, maar ook over distributie- en agentuur overeenkomsten, franchising, …

In principe heeft elke onderneming, hoe klein ook, te maken met dit rechtsgebied. Er zijn echter sectoren waarin deze rechten een grotere rol spelen, zoals fashion en design, entertainment, media, ICT, food and beverage, internetbedrijven, …

Omdat dit rechtsgebied haast vanzelf internationaal is, hebben wij een uitgebreid en betrouwbaar wereldwijd netwerk van correspondenten. Wij helpen u dan ook graag verder indien u een inbreuk vaststelt in het buitenland. Omgekeerd worden wij ook gecontacteerd door buitenlandse cliënten over inbreuken die in België plaatsvinden.

Hieronder een aantal concrete voorbeelden:

 • Hoe kan ik bewijs verzamelen wanneer ik een vermoeden heb van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht?
 • Ik word bij verrassing geconfronteerd met een ‘beslag inzake namaak’;
 • Procedures inzake de namaak van de vormgeving van een product, bijvoorbeeld een TripTrap kinderstoel;
 • Mag ik als website linken naar een nieuwsartikel van een andere website?
 • Is mijn bedrijf of mijn website GDPR compliant?
 • Wie is aansprakelijk ingeval van een mislukte IT implementatie?
 • Wat kan ik doen tegen de diefstal van mijn bedrijfsgeheimen?
 • In hoeverre is de format van een televisieprogramma beschermd?
 • Ik wens een IP audit van de onderneming die ik zinnens ben te kopen;
 • Mag ik als handelaar bepaalde merkgoederen uit een ander land importeren wanneer deze goedkoper zijn dan bij mijn gebruikelijke leverancier (parellelimport)?
 • Lijkt het etiket van het ene biermerk teveel op dat van het andere?
 • Hoe wordt de schadevergoeding ingeval van inbreuk berekend?
 • Bijstand aan een landbouwer beticht van inbreuk op de kwekersrechten op een aardappelras;
 • Pleeg ik inbreuk op de rechten van Adidas indien ik meer of minder dan drie strepen aanbreng op kleding of schoenen?
 • Mag een derde verwijzen naar een bekend merk in een kunstwerk of om kritiek te uiten?
 • Hoe kan een bekende voetballer zijn portretrechten optimaal exploiteren?