Advocaten

Sportrecht

Advocatuur is topsport. Daarom weten wij bij VOBIS als geen ander wat een sporter of sportclub van juridische begeleiding verlangt.

De sportwereld is immers zodanig geprofessionaliseerd dat het runnen van een sportclub of sportvereniging gelijk staat met de bedrijfsvoering van een onderneming. Sponsorcontracten, arbeidsovereenkomsten met sporters, (vrijwilligers) overeenkomsten met personeel of het adviseren over en opstellen van andere overeenkomsten die verband houden met één van de vele facetten van de sport, zijn dagdagelijkse kost.

Ook een sporter zelf, zowel op professioneel als op amateurniveau, komt al snel met juridische zaken in contact. Dat terwijl een sporter zich slechts op één ding wil focussen: zijn sport. Alleen dan kan hij uitblinken. Hier kan VOBIS het verschil maken. Wij nemen al uw juridische zorgen weg zodat u zich volledig op uw sport kan toeleggen.

Het sportrecht omvat tal van rechtstakken zoals verbintenissenrecht, arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht (portretrecht), mededingingsrecht e.d.m. Het is dan ook van belang om de juiste discipline op het juiste moment te kunnen inschakelen. Bij VOBIS beschikken we over de juiste kennis in al deze disciplines.

Daarnaast hebben onze advocaten ook de nodige kennis en ervaring om zowel sportclubs als sporters bij te staan in gerechtelijke procedures, arbitrageprocedures, bemiddeling, procedures voor geschillencommissies van de verschillende sportbonden.

Onze advocaten hebben een bijzondere interesse voor het voetbal, basketbal, paardensport en autosport.

Hierbij een aantal concrete voorbeelden:

 • Redactie van contracten tussen club/speler/ sponsor;
 • Opmaak van arbeidsovereenkomsten tussen clubs en spelers;
 • Kan een club een speler ontslaan wanneer deze positief test op het gebruik van doping?
 • Mag ik als speler zomaar veranderen van club? In welke periode?
 • Wat moet ik doen als een club mijn loon niet meer betaalt ?
 • Hoe kan een topsporter zijn portretrechten maximaal exploiteren?
 • Mag ik als sportclub medische gegevens van mijn spelers verwerken? (GDPR)
 • Is een club aansprakelijk voor het gedrag van zijn supporters?
 • Wat als er tegenstrijdigheid van belangen bestaat tussen sponsor van federatie en de sponsor van een aangesloten club of sporter?
 • Wat is de meest geschikte rechtsvorm voor een sportvereniging? Wat moet er in statuten en reglement van inwendige orde staan?
 • Is de eigenaar of uitbater van een sportinfrastructuur aansprakelijk voor schade aan sporter of zijn materiaal?
 • Wat zijn de fiscale verplichtingen van een sportclub of wedstrijdorganisator?
 • Hoe worden prijzengelden verdeeld tussen eigenaar/sportbeoefenaar/club?
 • Welk verhaal is er tegen de (niet-)selectie van sporters door de federatie voor deelname aan bepaalde competities (BK, EK, WK, OS….)?