Arbeidsrecht

Menselijk kapitaal is voor veel ondernemers een belangrijk actief en vaak tegelijk ook een aanzienlijk passief van hun onderneming. Succesvol ondernemen vloeit vaak voort uit de correcte manier waarop u omgaat met uw personeel.

Zeker omdat het vaak niet eenvoudig is om de juiste persoon te vinden voor de job, is het uiterst belangrijk om een aangepast loonpakket te kunnen voorstellen en een goede werksfeer te creëren. Het belang van goede arbeidsomstandigheden kan moeilijk overschat kan worden, zeker omdat werknemers het grootste deel van hun leven op het werk actief zijn. Ondernemingen zijn gebaat bij  gemotiveerde werknemers die zich voor lange termijn in een onderneming engageren. Wederzijdse waardering van werknemer en werkgever zijn vaak het fundament voor een succesvolle samenwerking.

Het tewerkstellen van personeel betekent behalve een zware kost ook heel wat sociale verplichtingen en dwingende rechtsregels die de werkgever zuur kunnen opbreken als deze niet worden nagekomen. Veel ondernemers moeten ook rekening houden met collectieve arbeidsverhoudingen.

Het is aangewezen en zelfs vaak verplicht om afspraken met personeel vooraf duidelijk schriftelijk vast te leggen, o.m. onder de vorm van policies.

Omdat de arbeidsrelatie niet altijd over rozen gaat, zijn ook duidelijke sanctieregelingen absoluut nodig. Bovendien is het van groot belang dat een arbeidsrelatie correct beëindigd wordt, wanneer dit noodzakelijk blijkt.

Onze specialisten arbeidsrecht staan zowel ondernemers als werknemers bij in alle fasen van een arbeidsrelatie. In eerste instantie met duidelijk pragmatisch advies maar vervolgens ook met praktische oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen in een arbeidsrelatie.

Bij een geschil, zal eerst getracht worden om via dialoog tot oplossingen te komen. Blijkt dit onmogelijk, dan verdedigen wij uw belangen tot het uiterste voor de rechter.

Hieronder een aantal concrete voorbeelden:

 • Hoe kan ik mijn werknemer fiscaal vriendelijk belonen?
 • Mag ik de werknemer vragen overuren te presteren?
 • Wat moet ik doen als een werknemer ouderschapsverlof vraagt
 • Mag ik de e-mail van een werknemer controleren?
 • Wat als de werknemer een ongeval veroorzaakt met zijn bedrijfswagen?
 • Wanneer moet ik overloon betalen?
 • Wanneer kan ik gebruik maken van tijdelijke werkloosheid?
 • Mag ik iemand ontslaan die langdurig ziek is?
 • Welke opzegtermijn moet ik naleven?
 • Hoe moet ik iemand ontslaan om dringende reden?
 • Ontslagmotivering: verplicht of niet?