Onze Expertise

Knowledge is Power

Vobis Advocaten beschikken over een ruime juridische expertise en ervaring

Tekst

Om een project te realiseren, moeten mensen samenwerken. Deze samenwerking krijgt juridisch vorm in de vorm van een vennootschap of vereniging. Wij begeleiden u vanaf de oprichting tot het einde van de vennootschap.

Als ondernemer moet u weten welk distributiemodel het meest geschikt is voor de commercialisering van uw product of dienst. Vobis begeleidt u bij deze keuze, het voeren van de onderhandelingen en de redactie van uw overeenkomst.

Als ondernemer creëert u waarde en die wil u optimaal beschermen. Betalingsmoeilijkheden, zowel bij u als bij uw klanten, kunnen roet in het eten gooien. Als u hiermee geconfronteerd wordt, komt het er op aan tijdig en correct te ageren om de situatie snel onder controle te krijgen.

Vobis heeft een ruime ervaring in vastgoeddossiers. We zijn actief in bouwrecht, projectontwikkeling en -financiering, verkoop en verhuur. Dit voor alle actoren in het bouwproces.

Vobis staat ondernemers bij in conflicten inzake intellectuele eigendomsrechten. In de digitale wereld van vandaag wordt men geconfronteerd met nieuwe uitdagingen rond beveiliging en privacy.

Menselijk kapitaal is voor ondernemers een belangrijk actief en vaak tegelijk ook een aanzienlijk passief van hun onderneming. Het op een correcte manier omgaan met uw personeel is een belangrijke sleutel tot succesvol ondernemen.

Schadegevallen doen zich helaas dagelijks voor, zowel in privésfeer als op professioneel vlak. In het verkeer zijn overtredingen maar ook ongevallen voor elke deelnemer een dagelijks en reëel risico. Zowel schadelijder als schadeveroorzaker, laten zich best juridisch bijstaan.

De sportwereld is vandaag zodanig geprofessionaliseerd dat het runnen van een sportclub overeenstemt met de bedrijfsvoering van een onderneming. Ook voor de sporter zelf zijn de financiële belangen soms groot, zodat juridische bijstand aangewezen is.

Bemiddeling bij conflicten kent heel wat voordelen. Het is vaak goedkoper, sneller en de uitkomst wordt gedragen door partijen. Ons kantoor treedt op als bemiddelaar of staat een partij bij in een bemiddeling.

Er is meer buitenland dan binnenland. Dit ondervindt u ook als ondernemer. Vobis begeleidt Belgische ondernemingen bij hun internationale expansie en staat buitenlandse ondernemingen bij in België.

Kansspelen

Het kansspel is zo oud als de mens zelf. Toch zijn kansspelen, loterijen en weddenschappen, al dan niet online, actueler dan ooit tevoren. Laat het succes van uw onderneming niet aan het toeval over, maar laat u juridisch bijstaan door een specialist ter zake.