Advocaten

Aansprakelijkheid en Verkeer

Aansprakelijkheidsrecht

De huidige samenleving brengt heel wat risico’s met zich mee. Schade en schadegevallen doen zich helaas dagelijks voor en dit zowel in de privésfeer als op professioneel vlak. U kan op verschillende manieren geconfronteerd worden met een schadegeval.

Misschien heeft u schade geleden door  slagen en verwondingen, een fout, het niet-nakomen van een contractuele verplichting, een inbraak… Maar het is even goed mogelijk dat schade is veroorzaakt door uzelf of door een persoon waarvoor u of uw onderneming moet instaan.

Wanneer schade wordt veroorzaakt, luidt de vraag wie hiervoor aansprakelijk is en de (financiële) gevolgen moet dragen. Eventueel kan een beroep worden gedaan op de tussenkomst van een verzekeraar.

Onze advocaten ondersteunen u bij de afhandeling van een schadegeval in al zijn verschillende aspecten . In elk dossier bekijken wij de verschillende juridische mogelijkheden, maken een gedetailleerde schadeberekening, en loodsen u op een efficiënte en duidelijke manier door deze soms complexe schadedossiers.

Hierbij een aantal concrete voorbeelden:

 • U bent het slachtoffer geworden van (on)opzettelijke slagen en verwondingen;
 • Uw huisdier heeft schade veroorzaakt aan een derde;
 • U bent in de supermarkt uitgegleden over een gladde vloer;
 • U lijdt schade ten gevolge van een gebrek in een aangekocht product;
 • U heeft schade geleden ingevolge een brand;
 • U voert betwisting met uw verzekeraar over de al dan niet dekking van een schadegeval;
 • Het kind van de buren heeft schade veroorzaakt aan uw woning;

Verkeersrecht

U begeeft zich dagelijks in het verkeer, is het niet als bestuurder van een wagen, dan wel als fietser, voetganger of met het openbaar vervoer. Verkeersovertredingen maar ook verkeersongevallen zijn voor elke deelnemer in het verkeer een dagelijks en reëel risico.

Wij staan niet alleen de schadelijders bij, maar ook personen die beticht worden van verkeersinbreuken of andere misdrijven.

Verder zorgen onze advocaten ook in burgerlijke zaken voor uw verdediging bij een verkeersongeval of ten aanzien van uw verzekeraar.

In al deze gevallen bouwden wij een uitgebreide expertise uit. Met gespecialiseerd advies en bijstand maken wij het verschil.

In de meeste gevallen omvat een autoverzekering ook een rechtsbijstandsverzekering. In dat geval is de tussenkomst van de advocaat kosteloos. De erelonen en (kantoor)kosten worden dan immers door uw verzekeraar betaald. Wij gaan graag voor u na of u al dan niet van een rechtsbijstandsverzekering gebruik kan maken.

Hierbij een aantal concrete voorbeelden:

 • Het begaan van een snelheidsovertreding
 • Het negeren van het rode verkeerslicht
 • U heeft gebeld achter het stuur
 • U werd gedagvaard voor vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie en/of dronkenschap?
 • U bent betrokken bij een verkeersongeval en heeft schade geleden
 • De onderneming heeft niet binnen de 14 dagen de identiteit van de overtredende chauffeur meegedeeld
 • Uw voertuig wordt in beslag genomen na een verkeersovertreding