Advocaat-Vennoot & Bemiddelaar

Marc van Huffelen

Expertises

Over Marc

Ondernemingsrecht is de specialiteit van Marc van Huffelen, met een nadruk op vennootschappen en Mergers & Acquisitions.

Het probleem-oplossend vermogen van een advocaat staat bij hem voorop. Het vermijden van procedures en het inzetten van alternatieven voor klassieke geschillen spelen bij hem de hoofdrol (arbitrage, conventioneel onderhandelen, collaboratief onderhandelen en bemiddeling).

Marc is actief in een aantal raden van advies en raden van bestuur met een bewuste focus op familiale bedrijven.

Als voorzitter kan vzw De Vier Notelaars, een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een beperking al vele jaren op hem rekenen, net als de vzw Universiteit van Vlaanderen waar hij bestuurder is.

Marc brengt graag tijd door met zijn gezin, intussen uitgebreid met 4 kleinkinderen.

Tijdens de resterende tijd is hij een verdienstelijk golfer en een overtuigd veellezer.

Vorming

Heading 1
Heading 2
1977
Licentiaat Rechten (Universiteit Antwerpen)
1977
Licentiaat Criminologie (Rijksuniversiteit Gent)
1980
Postgraduaat Bedrijfseconomie (Antwerpen)
1998
Bemiddeling in burgerlijke- en handelszaken (The Lime Tree)
2005
Erkenning Federale Bemiddelingscommissie
2008
Harvard Negotiation
2015
Certificate Commercial Arbitration (Association International Arbitration)
2018
Conflictonderhandelen voor professionelen (3-daagse training)
2020
Opleiding collaboratief advocaat & erkenning Orde Vlaamse Balies