Duurzaam contracteren: een pleidooi voor de aanhef van de overeenkomst

contract b2b

Advocaten en juristen putten zich bij het opstellen van een overeenkomst uit in het bedenken van de meest onwaarschijnlijke scenario’s om zich vervolgens af te vragen of alles geregeld is in hun document.

Zeer dikwijls zien wij nochtans contracten die voorbijgaan aan het allerbelangrijkste bestanddeel van een contract namelijk de bedoeling van de partijen.

Nochtans is dit essentieel om verschillende redenen:

  1. Het laat partijen (of hun rechtsopvolgers) toe zich een duidelijk beeld te vormen van wat iedereen gebracht heeft tot deze overeenkomst en de wijze waarop dit geformuleerd is;
  2. Het maakt heel helder voor alle betrokkenen welke belangen gespeeld hebben hierbij en of op enig later moment aanpassingen van de overeenkomst zich opdringen door gewijzigde omstandigheden;
  3. Ingeval van een meningsverschil of conflict kan de inhoud van de overeenkomst en wat partijen precies beoogden te bereiken, worden vergeleken met de uitvoering van de overeenkomst.

Anders gezegd: dit is een pleidooi voor de herwaardering van de aanhef van de overeenkomst, het stiefmoederlijk behandelde deel van vele contracten.

In vele gevallen beperkt de aanhef zich tot een opsomming van de voorgaanden of – erger nog – een aantal stijlformules die men terugvindt in bepaalde modellen.

Een correcte en duurzame overeenkomst zou moeten weergeven wat partijen gebracht heeft tot deze overeenkomst.

Voorbeelden zijn:

  • het belang dat de fabrikant erbij heeft opdat de leverancier onderdelen levert van een dusdanige kwaliteit dat dit de goede werking van zijn machine op de lange duur waarborgt en dat deze overweging de keuze voor deze wel bepaalde leverancier verantwoordt;
  • of het belang van een tijdige levering zodat de opdrachtgever op zijn beurt kan voldoen aan essentiële verwachtingen (denk bijvoorbeeld aan de tijdige levering van vaccins in voldoende hoeveelheden);
  • of nog, de redelijke verwachting dat een bedrijfsgebouw tegen een bepaald tijdstip opgeleverd wordt met een beschrijving van de kwalijke gevolgen die zulks zou hebben mocht dit niet het geval zijn.

Wees dus buitengewoon duidelijk in het formuleren van uw verwachtingen en maak hiervan een wezenlijk onderdeel van uw overeenkomst!

Gerelateerd

Slachtoffers phishing: verlies in de regel beperkt tot 50 euro

Alsmaar meer mensen worden het slachtoffer van internetfraude of phishing. De fraude treft lang niet meer alleen opa en oma maar ook jongeren voor wie…

Controleer uw algemene voorwaarden, ook B2B!

Beste Ondernemer, Zijn uw algemene voorwaarden nog ‘up-to-date’? Bieden ze nog voldoende bescherming bij gewijzigde of onvoorziene omstandigheden? De wetgever heeft het ondernemings- en contractenrecht…

Nieuwe regels in B2B-relaties: Onrechtmatige contractuele bedingen

Op 4 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet die in het Wetboek van economisch recht drie sets van nieuwe regels invoert voor…