icon-hamburger-5 icon-close-2

Beyond Business Law

Mission Statement

De juridische weg wijzen in een complexe wereld

Advocatenkantoor Van Huffelen & Co wordt Vobis Advocaten.

Vobis is de Latijnse vertaling van “voor U”.

Met een nieuwe naam en een dito website gaat advocatenkantoor van Huffelen & Co meer dan 40 jaar na haar oprichting samen met U de toekomst hoopvol en met vertrouwen tegemoet.

Expertise

Ondernemingsrecht in vele facetten is onze “core business”. Eerlijk is eerlijk. Wij hebben niet àlle expertise in àlle domeinen in huis, maar in onze vakgebieden zijn we wel specialist en zullen we U de kortste weg wijzen naar de oplossing.

Als advocatenkantoor stelt Vobis U meer dan 150 jaar ervaring ter beschikking.

Kennisdeling

Onze website “nieuwe stijl” is een platform om dichter bij u te staan. We willen U nog sneller kunnen informeren over mogelijkheden, trends en opportuniteiten. We laten U zien dat elke uitdaging ook een kans met zich meebrengt.

Vobis toont u graag de meerwaarde die ze ondernemers en ondernemende personen te bieden heeft.

Risk Assessment

Vobis wil niet onopgemerkt blijven: wij informeren en begeleiden u behoeden u ook vooral voor risico’s die vermijdbaar zijn. Risk assessment zit in ons DNA.

Wij zijn graag uw gids bij het vinden van oplossingen, en dit bij voorkeur door het vermijden van conflicten; elke ondernemer weet dat een conflict tijd en geld kost. Ook de commerciële relatie waaraan vaak jaren gewerkt is, komt erdoor in het gedrang. Goede en aangepaste overeenkomsten, inventieve clausules en passende concepten zijn voor ons van het grootste belang.

Dient een geschil zich aan, dan zijn er vele mogelijkheden om dit op te lossen buiten een conflictueuze sfeer. Meerdere advocaten van ons kantoor hebben jarenlange ervaring als geschoolde onderhandelaars, erkende bemiddelaars of als collaboratieve raadslieden. Hoe vroeger U ons inschakelt in uw project, hoe beter we U originele en afdoende oplossingen kunnen garanderen.

Litigation

Ook voor de rechtbanken zijn we graag de meerwaarde die U verdient. Wij zijn overtuigd dat een duidelijk strategisch plan van bij aanvang essentieel is: wat wil men bereiken, op welke termijn en tegen welke kost?

U verwacht terecht van ons eerlijk advies over de kansen maar ook over de risico’s van een procedure. Als advocaat zijn we als het ware de eerste rechter van uw zaak.

Efficiënt en transparant

Door steeds te werken met actuele informaticasystemen en in te zetten op digitale ondersteuning, gaan we prat op een vlotte communicatie, m.a.w. een communicatie die sneller, efficiënter en dus ook goedkoper is.

Als cliënt wil u weten wat de mogelijke kostprijs is van een geschil of advies. Wij treden hierin met u in overleg. Met inventieve werkmethodes en aangepaste vergoedingssystemen kunnen wij hieraan maximaal tegemoet komen.

Team

Als onderneming bestaat Vobis zelf uit een team van meer dan 10 advocaten en een staf van 5 ondersteunende personeelsleden.

Met sommige collega’s of professionals, stuk voor stuk expert in een specifiek vakgebied, opereren wij met preferentiële samenwerkingsafspraken. Op hun expertise is het dus nooit lang wachten.

Internationaal

Voor een probleem met internationale aspecten schakelen wij vlot een netwerk in van betrouwbare collega’s binnen Europa en in andere continenten. Met een aantal van hen zijn we samen actief lid van eenzelfde internationale organisatie; met anderen bouwden wij in dossiers al jarenlang een vertrouwensband op vol professionalisme en inzet.

Voor U

Omdat we zelf ondernemer zijn begrijpen wij beter dan wie ook wat uw noden en behoeften zijn. U wil – net zoals wij – bezig zijn met uw core business. Uw zorgen ter harte nemen. Dat is onze taak.

Vobis is er door U maar vooral voor U.

Vobis werkt ook internationaal. Vele Belgische ondernemingen opereren immers ook buiten de landsgrenzen. Omgekeerd zijn in België ook vele buitenlandse bedrijven actief die juridisch advies wensen.

Vobis draagt actief bij aan een duurzame samenleving, met gelijke kansen voor iedereen. Op corporate niveau verleent Vobis medewerking aan Universiteit van Vlaanderen en VZW De Vier Notelaars.

Wat is het nieuws?

News + Insight

Tekst

Update Kansspelen 2021/07

Actualiteit Er viel weer heel wat te lezen over de kansspelsector de voorbije weken: De Tijd, 15/07/2021: Waterland verkoopt Napoleon Games aan Roemeense sectorgenoot Superbet…

Gegokt en verloren : BET365 verliest haar merk

De Engelse vennootschap Bet365 Group Ltd begon een inbreukprocedure op grond van haar Uniemerk “bet365” tegen het gebruik van het teken ‘bet333’ door twee Belgische…

Slachtoffers phishing: verlies in de regel beperkt tot 50 euro

Alsmaar meer mensen worden het slachtoffer van internetfraude of phishing. De fraude treft lang niet meer alleen opa en oma maar ook jongeren voor wie…