Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur ingevolge COVID-19

Leif Maris kwijtschelding huur

Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan een belastingvermindering of belastingkrediet bekomen van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen (minstens 40%) in de maanden maart, april en/of mei 2021.

De verhuurder mag maximum 5.000 € per maand per overeenkomst kwijtschelden met een globaal maximum van 45.000 € per maand.

Lees meer hierover op de website van Vlaio.

Dit belastingvoordeel kan worden aangewend in de onderhandeling met uw huurder of verhuurder omtrent een eventuele (gedeeltelijke) kwijtschelding van de huur.

Uiteraard kan u hiervoor altijd terecht bij Vobis.

Gerelateerd

Vastgoedmakelaar: exclusiviteit van de overeenkomst ook na stilzwijgende verlenging?

In een arrest van 19/05/2020 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen geoordeeld dat een vastgoedmakelaar en diens klant kunnen overeenkomen dat het exclusief karakter…

Uw woninghuurovereenkomst beëindigen in onderling overleg

Waar op letten bij het einde van woninghuur in onderling overleg? Verhuurder en huurder kunnen in beginsel zelf, in onderling akkoord, een einde stellen aan…

Tenietgaan van de woning bij woninghuur

Einde door het tenietgaan van het goed Het goed kan feitelijk tenietgaan door bv. een brand of juridisch tenietgaan door bv. een onbewoonbaarheidsbesluit. Wanneer dit…