Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur ingevolge COVID-19

Leif Maris kwijtschelding huur

Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan een belastingvermindering of belastingkrediet bekomen van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen (minstens 40%) in de maanden maart, april en/of mei 2021.

De verhuurder mag maximum 5.000 € per maand per overeenkomst kwijtschelden met een globaal maximum van 45.000 € per maand.

Lees meer hierover op de website van Vlaio.

Dit belastingvoordeel kan worden aangewend in de onderhandeling met uw huurder of verhuurder omtrent een eventuele (gedeeltelijke) kwijtschelding van de huur.

Uiteraard kan u hiervoor altijd terecht bij Vobis.

Gerelateerd

De algemene vergadering binnen de VME - een actuele stand van zaken

Ingevolge Corona werd de algemene vergadering van verscheidene verenigingen van mede-eigenaars sterk aangepast. Het wetsontwerp ‘Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake…

Aanpassing van de normen van woningkwaliteit

Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting. Een belangrijk element van dat grondrecht betreft de woningkwaliteit. Iedere woning moet immers aan een aantal minimale kwaliteitsvereisten…

Vastgoedmakelaar: exclusiviteit van de overeenkomst ook na stilzwijgende verlenging?

In een arrest van 19/05/2020 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen geoordeeld dat een vastgoedmakelaar en diens klant kunnen overeenkomen dat het exclusief karakter…