Uw woninghuurovereenkomst beëindigen in onderling overleg

akkoord einde woninghuur

Waar op letten bij het einde van woninghuur in onderling overleg?

Verhuurder en huurder kunnen in beginsel zelf, in onderling akkoord, een einde stellen aan hun huurovereenkomst. Zij bepalen dan zelf de datum waarop de huurovereenkomst eindigt en waarop het gehuurde ontruimd moet zijn.

Ook al is er dan wel een akkoord over de beëindiging van de huur, partijen doen er ook dan goed aan om een rondgang te houden om de staat van het gehuurde te beoordelen. In voorkomend geval moeten zij afspraken maken over herstel of vergoeding voor huurschade en de aanwending dan wel vrijgave van de huurwaarborg.

Wanneer partijen over een bepaald onderdeel een geschil hebben en zij door wederzijdse toegevingen hier een einde aanstellen, sluiten zij een zogenaamde dading of vaststellingsovereenkomst. De overeenkomst die zij over dat bepaald onderdeel sluiten, is dan definitief wat betekent dat dit niet meer kan worden aangevochten voor de Vrederechter.

Aarzel niet ons te contacteren als u twijfelt over een bepaalde verwoording van een akkoord.

Gerelateerd

De algemene vergadering binnen de VME - een actuele stand van zaken

Ingevolge Corona werd de algemene vergadering van verscheidene verenigingen van mede-eigenaars sterk aangepast. Het wetsontwerp ‘Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake…

Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur ingevolge COVID-19

Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan een belastingvermindering of belastingkrediet…

Aanpassing van de normen van woningkwaliteit

Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting. Een belangrijk element van dat grondrecht betreft de woningkwaliteit. Iedere woning moet immers aan een aantal minimale kwaliteitsvereisten…