icon-hamburger-5 icon-close-2

Uw woninghuurovereenkomst beëindigen in onderling overleg

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
akkoord einde woninghuur

Waar op letten bij het einde van woninghuur in onderling overleg?

Verhuurder en huurder kunnen in beginsel zelf, in onderling akkoord, een einde stellen aan hun huurovereenkomst. Zij bepalen dan zelf de datum waarop de huurovereenkomst eindigt en waarop het gehuurde ontruimd moet zijn.

Ook al is er dan wel een akkoord over de beëindiging van de huur, partijen doen er ook dan goed aan om een rondgang te houden om de staat van het gehuurde te beoordelen. In voorkomend geval moeten zij afspraken maken over herstel of vergoeding voor huurschade en de aanwending dan wel vrijgave van de huurwaarborg.

Wanneer partijen over een bepaald onderdeel een geschil hebben en zij door wederzijdse toegevingen hier een einde aanstellen, sluiten zij een zogenaamde dading of vaststellingsovereenkomst. De overeenkomst die zij over dat bepaald onderdeel sluiten, is dan definitief wat betekent dat dit niet meer kan worden aangevochten voor de Vrederechter.

Aarzel niet ons te contacteren als u twijfelt over een bepaalde verwoording van een akkoord.

Gerelateerd

Vastgoedmakelaar: exclusiviteit van de overeenkomst ook na stilzwijgende verlenging?

In een arrest van 19/05/2020 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen geoordeeld dat een vastgoedmakelaar en diens klant kunnen overeenkomen dat het exclusief karakter…

Tenietgaan van de woning bij woninghuur

Einde door het tenietgaan van het goed Het goed kan feitelijk tenietgaan door bv. een brand of juridisch tenietgaan door bv. een onbewoonbaarheidsbesluit. Wanneer dit…

Waar op letten bij ontbinding van woninghuur in geval van wanprestatie?

Ontbinding van de woninghuur in geval van wanprestatie Zowel de verhuurder als de huurder kunnen de huurovereenkomst niet naar behoren uitvoeren, bijvoorbeeld door het niet…