Corporate Social Responsibility

De Vier Notelaars VZW

De 4 Notelaars VZW

De 4 Notelaars is een Flexibel Aanbodcentrum voor Meerderjarige personen met een beperking. In hun voorziening is er een aanbod voor een dertigtal volwassen mannen en vrouwen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, vergund door het ‘Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap’.

Dit wil zeggen dat zij een permanente opvang bieden op medisch, paramedisch, ortho-, agogisch en sociaal vlak aan mensen die zich niet op eigen krachten in het maatschappelijk leven kunnen bewegen.

Door een kleinschalige woonvorm probeert men zo veel mogelijk de traditionele gezinsstructuur te benaderen en een optimaal leefmilieu te bekomen. Hiernaast biedt men in ateliers arbeid vervangende activiteiten aan om de vaardigheden van de bewoners te onderhouden of te ontwikkelen.

http://www.vzwdeviernotelaars.com/

Gerelateerde Projecten

Corporate Social Responsibility