Distributie en Commerciële Contracten

Elke ondernemer vraagt zich af hoe men het best zijn producten of diensten verkoopt. Een start-up zal meestal gewoon verkopen. Groeit men, dan rijst de vraag hoe de samenwerking met partners juridisch vorm moet krijgen. Deze kwestie stelt zich ook, of nog meer, wanneer de producten ook buiten België verkocht zullen worden. De eerste stappen op een nieuwe, buitenlandse markt worden vaak gezet samen met een lokale partner, omdat die over marktkennis en contacten beschikt. Juridisch stelt zich dan de vraag of die lokale partner best als (handels)agent, distributeur dan wel als franchisenemer zal optreden.

Omgekeerd zijn er in België vele ondernemers actief als tussenpersoon van grotere buitenlandse ondernemingen.

Vobis begeleidt ondernemingen bij het opzetten van dergelijke distributie systemen en adviseert bij de keuze van de meest gepaste juridische samenwerkingsvorm.

Zo zal voor distributie- of concessieovereenkomsten een keuze moeten gemaakt worden tussen een exclusief of selectief distributie systeem. Bovendien moeten bij de redactie van de clausules van de overeenkomst de mededingingsregels gerespecteerd worden. Dat België een unieke wetgeving heeft, is van bijzonder belang. Zeker omdat die een sterke bescherming voorziet voor de Belgische distributeur ingeval van beëindiging van exclusieve distributie overeenkomsten van onbepaalde duur.

Bij een franchisingovereenkomst is de nodige aandacht vereist voor precontractuele informatieverplichtingen die de franchisegever dient na te leven. Zeker omdat deze verplichtingen, wanneer ze niet worden nageleefd, tot zware sancties kunnen leiden.

Enkele concrete juridische vragen die zich kunnen stellen:

  • Heeft de handelsagent nog recht op commissie voor zaken afgesloten na beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst?
  • Hoe zit het met cliënteel- of goodwillvergoeding?
  • Mag een leverancier uit land X aan zijn distributeur in land Y verbod opleggen om te verkopen in land Z via zijn website?
  • Zijn er clausules die nooit in de distributieovereenkomst mogen staan?
  • Welke wettelijke formaliteiten dient de franchisegever na te leven in de precontractuele fase?