Insolventie en Herstructurering

Als ondernemer creëert u waarde en die wil u uiteraard optimaal beschermen. Betalingsmoeilijkheden, zowel bij u als bij uw klanten, kunnen jammer genoeg roet in het eten gooien. Waar jarenlang zorgvuldig en met veel inzet aan werd gewerkt, dreigt dan verloren te gaan. Iets wat niet alleen de onderneming maar vaak ook de ondernemer zelf en andere stakeholders treft. In eerste instantie doet u er vanzelfsprekend alles aan om dit te vermijden. Wordt u er helaas toch mee geconfronteerd, dan is tijdig en correct ageren de boodschap om de situatie snel onder controle te krijgen. Onze advocaten gaan het gesprek aan met uw schuldeisers om te helpen bij een schuldherschikking of reorganisatie. Het complexe insolventierecht biedt tal van mogelijke oplossingen waarbij de continuïteit centraal staat en het behoud van de waarde van de onderneming zoveel mogelijk gevrijwaard wordt.

Zowel voor de getroffen onderneming als voor de schuldeisers is het van belang, de betalingsmoeilijkheden zo snel mogelijk in kaart te brengen, alle mogelijkheden van het insolventierecht bespreekbaar te maken en snel te zoeken naar structurele oplossingen. Op die manier is de kans groter dat de continuïteit en de waarde van de onderneming kunnen behouden blijven.

Zelfs wanneer de situatie voor uw getroffen onderneming uitzichtloos lijkt, kan het insolventierecht toch nog een oplossing bieden door bijvoorbeeld een rendabel deel van de onderneming te redden.

Onze advocaten staan ook de ondernemer bij die geconfronteerd wordt met aanspraken op zijn persoonlijk vermogen, als borgsteller of in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid. In sommige gevallen kan kwijtschelding enig soelaas bieden mits bepaalde voorwaarden zijn voldaan.

Bij betalingsmoeilijkheden kan herstructurering een (deel van de) oplossing zijn. Anderzijds kan herstructurering van de onderneming ook aangewezen zijn in het kader van opvolging, samenwerking met andere ondernemingen, versteviging van de eigen marktpositie, enz.

Bent u schuldeiser, dan gaan onze advocaten de dialoog aan met uw debiteurs, dit om uw kansen op recuperatie te verhogen.

Ons team, tot in de details ervaren in insolventie- en herstructureringsissues, adviseert en begeleidt cliënten, zowel preventief als in tijden van nood.
Herstructureringen en begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden handelen we op een geïntegreerde en gecoördineerde manier af dankzij onze expertise op kantoor inzake bedrijfsfinanciering, fiscaliteit, ondernemingen in moeilijkheden, fusies en overnames.

Hieronder een aantal concrete voorbeelden:

  • Ik ben gedagvaard door de RSZ en kan deze schulden niet betalen;
  • Een schuldeiser heeft beslag gelegd op mijn bankrekening;
  • De bank heeft mijn kredieten opgezegd;
  • Een belangrijke klant heeft een gerechtelijke reorganisatie (WCO) aangevraagd;
  • Ik heb mij borg gesteld voor iemand die failliet is gegaan;
  • Ik ben gedagvaard in faillissement;
  • De curator heeft mij gedagvaard in bestuurdersaansprakelijkheid.