Rijverbod of verval van het recht tot sturen: welke wettelijke mogelijkheden zijn er?

Verschillende overtredingen van de Wegverkeerswet en Wegcode worden bestraft met een rijverbod.

Artikel 38 Wegverkeerswet stipuleert dat het gaat over ‘een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig’.

Indien de rechter u een rijverbod oplegt impliceert dit een verbod tot het sturen van een motorvoertuig voor een bepaalde periode.

Het opleggen van rijverbod kan ernstige problemen opleveren voor uw tewerkstelling. Zo kan een langdurig rijverbod mogelijks leiden tot het verlies van uw werk.

Welke wettelijke mogelijkheden zijn er dan ook bij het opleggen van zo’n rijverbod?

Beperking van het rijverbod tot bepaalde categorieën

Artikel 45 Wegverkeerswet voorziet in de mogelijkheid om het rijverbod te beperken tot bepaalde categorieën van voertuigen.

De rechtbank kan op basis van dit artikel worden verzocht het rijverbod te beperken tot bepaalde categorieën.

Het rijverbod moet wel steeds betrekking hebben op het voertuig waarmee de overtreding in kwestie werd begaan.

Op die manier kan het verval van het recht tot sturen worden beperkt tot het besturen van een personenwagen (rijbewijs categorie B) op voorwaarde dat de overtreding in kwestie hiermee werd begaan, zodat men bijvoorbeeld nog wel kan rijden met een vrachtwagen (rijbewijs categorie C).

Deze beperking van het rijverbod tot bepaalde categorieën betreft een gunst die aan de rechtbank kan worden gevraagd. Zij wordt dus niet sowieso toegekend.

Bovendien moeten hierbij steeds gegronde redenen worden vermeld.

Een beperkt rijverbod kan verder niet worden opgelegd wanneer de rechtbank een alcoholslot en/of herstelexamens (theorie-praktijk-medisch-psychologisch)oplegt.

Weekendrijverbod

Een andere mogelijkheid bestaat in het opleggen van het weekendrijverbod. De wettelijke basis is terug te vinden in artikel 38 § 2bis Wegverkeerswet.
Zo kan aan de rechtbank worden verzocht om het rijverbod enkel doorgang te laten vinden in het weekend en op wettelijke feestdagen.
Ook dit betreft een gunst die aan de rechtbank gevraagd kan worden. De rechtbank is met andere woorden dan ook niet verplicht hierop in te gaan.

Indien de rechtbank besluit tot een weekendrijverbod impliceert dit dat u niet mag rijden in het weekend (namelijk van vrijdagavond 20u tot zondagavond 20u) en op wettelijke feestdagen (vanaf 20u op de vooravond van een wettelijke feestdag tot op de feestdag zelf om 20u).

Bovendien is een weekendrijverbod niet mogelijk wanneer de rechtbank een alcoholslot en/of herstelexamens (theorie-praktijk-medisch-psychologisch) oplegt.

Praktisch

Het rijverbod gaat niet in op de dag van het vonnis.

Het vonnis zal worden uitgesproken en daarna zal het binnen enkele (2 tot 4) maanden worden betekend door de wijkagent.

Vanaf het moment van deze betekening beschikt u vervolgens over een termijn van 4 werkdagen om uw (origineel) rijbewijs in te leveren ter griffie van de politierechtbank die het rijverbod heeft opgelegd.

Vanaf de vijfde werkdag na het bezoek en de betekening door de wijkagent begint het rijverbod te lopen. Vanaf dit ogenblijk mag u op geen enkele wijze nog sturen.

In ruil voor de neerlegging van uw rijbewijs zal u een attest van de griffie ontvangen, waarmee u naar de gemeente van uw woonplaats dient te gaan.

Bij de gemeente zal u vervolgens een tijdelijk rijbewijs ontvangen. Hierop staat vermeld op welke categorieën het tijdelijk rijbewijs betrekking heeft. In het geval van een weekendverval zal u een vervangend rijbewijs voor de week ontvangen.

Bij afloop van het rijverbod kan u vervolgens uw rijbewijs terug ophalen ter griffie.

Gerelateerd

Een onverzekerd motorrijtuig en het moreel bestanddeel

Artikel 22 § 1 van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen of WAM-wet voorziet als volgt: “De eigenaar of de houder van het motorrijtuig…

Vanaf 1 augustus 2021 zwaardere bestraffing voor het oprijden van een belemmerde overweg

Het is voor een bestuurder verboden een overweg op te rijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die overweg zal moeten…

Vanaf 1 februari 2021: GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50

Een nieuwe maand, nieuwe regels! Vanaf vandaag, 1 februari 2021, hebben de Vlaamse gemeenteraden de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 met…