Kansspelen

Het kansspel is zo oud als de mens zelf. Toch zijn kansspelen, loterijen en weddenschappen, al dan niet online, actueler dan ooit tevoren.

Omdat een ‘kansspel’ bij uitstek een juridisch begrip is en het wettelijk kader inzake kansspelen voortdurend wijzigt, laten de verschillende actoren in deze sector zich juridisch best bijstaan door een specialist in deze materie.

Wie in de kansspelsector actief is, ziet zich immers voortdurend geconfronteerd met nieuwe wetgevende initiatieven en wijzigende rechtspraak van de hoogste rechtscolleges. Het is essentieel dat u zich hierbij voortdurend juridisch laat adviseren omdat uw activiteiten onder controle staan van diverse overheden, de Kansspelcommissie, politie en parket. Bovendien worden inbreuken op de kansspelwetgeving vaak strafrechtelijk beteugeld.

Onze advocaten kennen als geen ander het reilen en zeilen binnen deze bijzondere sector. Wij leveren graag actief bijstand aan automatenhandelaars, exploitanten, caféhouders, speelhallen, houders van websites maar ook aan beroepsverenigingen en fabrikanten van automaten.

Wij nemen hierbij uw juridische zorgen weg zodat u zich volledig op de uitwerking van uw onderneming kan toeleggen.

Dit gebeurt in de eerste plaats door  het verlenen van advies en het opstellen  van overeenkomsten, maar ook door het voeren van uw administratieve procedures voor de Kansspelcommissie of de Raad van State, of door het voeren van uw gerechtelijke procedure voor de rechtbank.

Bovendien komen binnen de kansspelsector ook tal van andere rechtstakken aan bod zoals verbintenissenrecht, arbeidsrecht, IP & IT, privacy, vastgoed- en huurrecht, e.d.m. Ons kantoor beschikt over de nodige kennis en ervaring in al deze disciplines.

Hierbij een aantal concrete voorbeelden, waarin wij u bijstaan:

 • U wenst uw vergunning A, B, C, D, E, F1, F2, G1 of G2 of aanvullende online vergunning (+) te bekomen of te hernieuwen. Wij helpen u bij de aanvraag en communiceren voor u met de Kansspelcommissie en overheden;
 • U wordt gehoord bij de Kansspelcommissie, bv. bij een negatief advies van uw stad of gemeente;
 • Uw vergunning wordt geweigerd omwille van een strafrechtelijke veroordeling;
 • U wordt opgeroepen om te verschijnen voor de Kansspelcommissie omwille van vermeende inbreuken op de kansspelwetgeving;
 • Uw toestellen worden in beslag genomen of verzegeld;
 • U wordt gehoord door de politie omwille van vermeende inbreuken op de kansspelwet;
 • Redactie van overeenkomsten tussen café – exploitant;
 • Conflicten tussen exploitanten, bijvoorbeeld inzake derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk;
 • Redactie van overeenkomsten tussen vergunninghouders;
 • Toetsing van uw bestaande activiteiten of nieuwe projecten aan de geldende of nieuwe kansspelwetgeving;
 • U wenst als onderneming promotie te voeren aan de hand van een tombola, giveaway of loterij;
 • Een speler beschadigt het toestel in uw speelhal of café;
 • Een speler fraudeert op uw website;
 • Een speler schendt het in uw zaak geldende rookverbod;
 • U wenst als fabrikant een nieuw spel te ontwikkelen en te laten goedkeuren;
 • Redactie van de voorwaarden, privacyverklaring en cookiestatement op uw website;
 • Nazicht van uw activiteiten en website in het kader van de privacywetgeving (GDPR);