Verplichte reddingsstrook vanaf 1 oktober 2020

reddingsstrook

Vanaf 1 oktober 2020 zijn bestuurders verplicht om bij filevorming een reddingsstrook te vormen op wegen met tenminste twee rijstroken in dezelfde rijrichting.

Op die manier kunnen hulpdiensten altijd vlot en vrij passeren.

  De reddingsstrook?

Op 1 oktober 2020 treedt de wet van 22 juni 2020 in werking, die wijzigingen aan de Wegcode aanbrengt en het concept van de “reddingsstrook” in het leven roept.

Voortaan voorziet de Wegcode in een uitdrukkelijke definitie.

De Wegcode definieert de reddingsstrook als “de vrije ruimte tussen twee rijstroken in een file die door de prioritaire voertuigen gebruikt kan worden wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt.”

    Wanneer verplicht?

De reddingsstrook moet gevormd worden op alle wegen met tenminste twee rijstroken in de gevolgde richting.

Verder moet de reddingsstrook gevormd worden van zodra er zich file begint te vormen. Zelfs indien er op dat ogenblik geen enkel prioritair voertuig nadert.

    Hoe een reddingsstrook vormen?

Op een rijbaan met twee rijstroken in dezelfde rijrichting moeten de bestuurders op de linkerrijstrook zo ver mogelijk naar links uitwijken en die op die rechterrijstrook zo ver mogelijk naar rechts.

Indien de rijbaan meer dan twee rijstroken in dezelfde rijrichting omvat moeten de bestuurders op de linkerrijstrook zo ver mogelijk naar links uitwijken en alle andere bestuurder zo ver mogelijk naar rechts.

De bestuurder dient zich steeds zo veel mogelijk naar de zijkant van zijn rijstrook te begeven, maar wel binnen de grenzen van de rijbaan.

    Gebruik van de reddingsstrook?

De reddingsstrook mag gebruikt worden door alle prioritaire voertuigen, zodat zij snel kunnen tussenkomen op de plaats van een ongeval.

Ook een motorfietsrijder, die voldoet aan de voorwaarden voorzien in de Wegcode (nl. een maximumsnelheid van 50 km/u met een maximaal snelheidsverschil van 20 km/u ten opzichte van de andere voertuigen), mag de reddingsstrook gebruiken, maar enkel en alleen wanneer er geen prioritair voertuig langs achter nadert.

Gerelateerd

Rijverbod of verval van het recht tot sturen: welke wettelijke mogelijkheden zijn er?

Verschillende overtredingen van de Wegverkeerswet en Wegcode worden bestraft met een rijverbod. Artikel 38 Wegverkeerswet stipuleert dat het gaat over ‘een verval van het recht…

Een onverzekerd motorrijtuig en het moreel bestanddeel

Artikel 22 § 1 van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen of WAM-wet voorziet als volgt: “De eigenaar of de houder van het motorrijtuig…

Vanaf 1 augustus 2021 zwaardere bestraffing voor het oprijden van een belemmerde overweg

Het is voor een bestuurder verboden een overweg op te rijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die overweg zal moeten…