Verdwijning van het begrip ‘goede huisvader’

goede huisvaderU had het misschien al gelezen, maar het begrip ‘goede huisvader’ zal uit het Belgische recht verdwijnen. In 2014 verdween het begrip reeds uit het Franse recht. Toen werd de uitdrukking vervangen door ‘raisonnable’ of ‘raisonnablement’. Nu is België dus aan de beurt.

‘Goede huisvader’ is een vertaling van het Latijnse bonus paterfamilias. Het is veel voorkomend in het Belgisch burgerlijk recht en wordt als uitgangspunt of norm genomen voor het verwachte gedrag van een rationele en verantwoordelijke persoon in dezelfde situatie.

Het begrip zal vervangen worden door het moderne en gender neutrale ‘voorzichtig en redelijk persoon’. Hoewel er inhoudelijk niets verandert, is de impact symbolisch én maatschappelijk verantwoord.

De verdwijning van het juridisch begrip kadert in de hervormingen van voormalig minister van Justitie Koen Geens en moet het Belgische recht ontdoen van diens patriarchaal karakter.

Het is thans nog afwachten wanneer de aanpassingen concreet zullen plaatsvinden.

Wordt vervolgd dus.

Gerelateerd

COVID-19: een actuele stand van zaken

In een vorig artikel stipten wij reeds de juridische gevolgen van het coronavirus aan. De situatie blijft echter onderhevig aan wijzigingen en ook de koninklijke…

De algemene vergadering binnen de VME - een actuele stand van zaken

Ingevolge Corona werd de algemene vergadering van verscheidene verenigingen van mede-eigenaars sterk aangepast. Het wetsontwerp ‘Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake…

Slachtoffers phishing: verlies in de regel beperkt tot 50 euro

Alsmaar meer mensen worden het slachtoffer van internetfraude of phishing. De fraude treft lang niet meer alleen opa en oma maar ook jongeren voor wie…