Vanaf 1 februari 2021: GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50

gas-boeteEen nieuwe maand, nieuwe regels!

Vanaf vandaag, 1 februari 2021, hebben de Vlaamse gemeenteraden de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 met een GAS-boete te bestraffen.

Voorwaarden
Om gebruik te maken van dit GAS-boetesysteem moet aan volgende vijf voorwaarden zijn voldaan:
– Het gaat om zones waar de maximumsnelheid 30 of 50 km/u is;
– Het gaat om snelheidsovertredingen van maximaal 20 km/u (bovenop de technische correctie van 6 km/u);
– De overtreding wordt vastgesteld door een automatisch toestel, ongeacht of die bemand/onbemand of mobiel/vast is maar, dat gefinancierd is door de lokale overheid;
– De overtreding wordt begaan door een meerderjarig natuurlijk persoon of door een rechtspersoon;
– Er wordt geen andere overtreding op hetzelfde moment vastgesteld.
Enkel wanneer aan deze vijf voorwaarden is voldaan kan een snelheidsovertreding met een GAS-boete worden gehandhaafd.
Indien niet aan de voorwaarden is voldaan, kan geen gebruik worden gemaakt van het GAS-boete systeem en zal alsnog de strafrechtelijke procedure worden gehanteerd.
Indien lokale besturen wensen over te gaan tot deze regeling van GAS-boetes zullen zij hun GAS-boetereglement moeten aanpassen en werk maken van de implementatie ervan vanaf 1 februari 2021.

Werkwijze
Het proces-verbaal van de overtreding moet binnen de 14 dagen na de overtreding aan de sanctionerend ambtenaar, namelijk de GAS-ambtenaar, worden bezorgd. Deze heeft op zijn beurt 14 dagen de tijd om het proces-verbaal samen met het bedrag van de GAS-boete aan de overtreder te bezorgen.
De overtreder beschikt over een termijn van 30 dagen om de boete te betalen. De overtreder kan eveneens zijn verweermiddelen schriftelijk indienen bij de sanctionerende ambtenaar die ze kan aanvaarden of onontvankelijk/ongegrond kan verklaren.
Indien de sanctionerende ambtenaar vaststelt dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, brengt hij de vaststeller van de overtreding hiervan op de hoogte, zodat de strafrechtelijke procedure kan worden gevolgd.

Beroep
Tegen een beslissing waarbij een administratieve geldboete is opgelegd kan binnen de maand beroep worden aangetekend bij de politierechtbank.

Nog vragen?
VOBIS Advocaten staat u graag bij!

Gerelateerd

Rijverbod of verval van het recht tot sturen: welke wettelijke mogelijkheden zijn er?

Verschillende overtredingen van de Wegverkeerswet en Wegcode worden bestraft met een rijverbod. Artikel 38 Wegverkeerswet stipuleert dat het gaat over ‘een verval van het recht…

Een onverzekerd motorrijtuig en het moreel bestanddeel

Artikel 22 § 1 van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen of WAM-wet voorziet als volgt: “De eigenaar of de houder van het motorrijtuig…

Vanaf 1 augustus 2021 zwaardere bestraffing voor het oprijden van een belemmerde overweg

Het is voor een bestuurder verboden een overweg op te rijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die overweg zal moeten…