icon-hamburger-5 icon-close-2

Vanaf 1 augustus 2021 zwaardere bestraffing voor het oprijden van een belemmerde overweg

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

overweg

Het is voor een bestuurder verboden een overweg op te rijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die overweg zal moeten stoppen.

Tot nu toe vormde dergelijke overtreding een overtreding van de eerste graad, de laagste categorie in de Wegcode.

Rekening houdend met het (toenemend) belang van overwegen en aangezien dergelijke overtredingen de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar kunnen brengen maakt de wetgever deze inbreuken vanaf 1 augustus 2021 een overtreding van de tweede graad.

Vanaf 1 augustus 2021 wordt dergelijke overtreding bestraft met een onmiddellijke inning van 116,00 EUR (voordien 58,00 EUR). Bij uitblijven van betaling van de onmiddellijke inning kan het parket een minnelijke schikking van 160,00 EUR voorstellen. Indien ook deze niet wordt betaald riskeert men een dagvaarding.
In dat geval kan de Politierechtbank een geldboete opleggen van 160,00 EUR tot 2.000,00 EUR en een verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar.

Opletten geblazen dus!

Gerelateerd

Rijverbod of verval van het recht tot sturen: welke wettelijke mogelijkheden zijn er?

Verschillende overtredingen van de Wegverkeerswet en Wegcode worden bestraft met een rijverbod. Artikel 38 Wegverkeerswet stipuleert dat het gaat over ‘een verval van het recht…

Een onverzekerd motorrijtuig en het moreel bestanddeel

Artikel 22 § 1 van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen of WAM-wet voorziet als volgt: “De eigenaar of de houder van het motorrijtuig…

Vanaf 1 februari 2021: GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50

Een nieuwe maand, nieuwe regels! Vanaf vandaag, 1 februari 2021, hebben de Vlaamse gemeenteraden de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 met…