Niet langer onbelast bijverdienen – Oplossingen voor de sportsector

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 april 2020 hakt er stevig in bij sportclubs. Onbelast bijverdienen blijkt niet langer mogelijk. Het was vooral de sportsector die van deze maatregel profiteerde. 70% van de mensen die van deze gunstmaatregel gebruik maakten, werkte immers in sportverenigingen.

Met de regeling voor onbelast bijverdienen konden verenigingswerkers, zoals bijvoorbeeld trainers, tot 6.340 EUR per jaar bijverdienen zonder hierop belastingen te hoeven betalen. Het Grondwettelijk Hof heeft nu geoordeeld dat die gunstmaatregel teruggedraaid moet worden.

Tot 31 december 2020 kunnen deze verenigingswerkers, onder bepaalde voorwaarden, nog onbelast bijverdienen. Vanaf 1 januari 2021 zullen deze inkomsten echter belast worden aan het progressieve belastingtarief dat wordt berekend op het totale beroepsinkomen.

Dat sportclubs hiervan de gevolgen zullen voelen, werd eveneens erkend door voormalig Minister van Sport Philippe Muyters. Vaak geven sportclubs een kleine vergoeding aan hun ontelbare trainers, coaches, lesgevers en clubondersteuners. Die kleine bijverdienste, welke tot voor kort onbelast was, zorgt ervoor dat mensen zich na hun werkuren en in het weekend blijven inzetten voor hun sportclub.

Nu deze inkomsten belastingplichtig zijn, is de kans reëel dat er minder mensen bereid zullen gevonden worden om dezelfde inspanningen te verrichten voor hun sportclub.

Mogelijke oplossing

Een oplossing zou erin kunnen bestaan de desbetreffende personen voortaan te vergoeden als vrijwilliger. Vrijwilligers in de sportsector kunnen namelijk een verhoogde forfaitaire vergoeding krijgen, zonder dat deze aan belasting wordt onderworpen.

In 2020 bedraagt deze kostenvergoeding maximum 34,71 EUR per dag met een plafond van 2.549,90 EUR per jaar.

Bovenop deze kostenvergoeding kunnen ook vervoerskosten worden terugbetaald, dit tot maximaal 2.000 km per jaar per vrijwilliger. De vrijwilliger moet kunnen bewijzen dat de kilometers werden gemaakt in de uitvoering van zijn vrijwilligersfunctie.

Het verschil met het jaarlijks onbelast bijverdienen van 6.340 EUR blijft zeer groot. Minister van Sport Ben Weyts gaf echter reeds te kennen mee te zullen zoeken naar een oplossing voor de sportsector.

Wenst u meer informatie over hoe u de medewerkers van uw sportclub optimaal kan vergoeden, neem dan contact op met onze experten Thomas Stevens & Marc Boudewijns.

Gerelateerd

Witte rook voor de sportsector – nieuwe vergoedingsregeling voor vrijwilligers

In een vorig artikel op onze website werd uiteengezet dat op 23 april 2020 het Grondwettelijk Hof de wet op het verenigingswerk vernietigde, waardoor onbelast…

Gunstige RSZ-regeling voor profclubs is discriminerend

Profvoetballers en hun respectievelijke clubs genieten reeds jaar en dag een zeer gunstige RSZ-regeling. Zij betalen enkel sociale bijdragen op een geplafonneerd maandloon (ong. 2.350,00…