Mag ik als bestuurder gebruik maken van mijn gsm achter het stuur?

bestuurder

Conform artikel 8.4 van het Wegverkeersreglement mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt, behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is.

Maar wat moet nu onder ‘het gebruik maken van een draagbare telefoon’ worden begrepen?

De wetgever heeft hiervoor geen invulling gegeven.

In haar arrest van 14 januari 2020 heeft het Hof van Cassatie echter verduidelijkt dat het woord ‘gebruik’ ruim moet worden geïnterpreteerd.

Zo concludeert het Hof van Cassatie:

“In zijn normale betekenis houdt dit in dat dit gebruik niet wordt beperkt tot een welomschreven handeling zoals bellen of sms’en en dat het in de hand houden door de bestuurder van een draagbaar telefoontoestel tijdens het rijden impliceert dat dit toestel wordt gebruikt.”

Het Openbaar Ministerie dient dan ook niet te bewijzen dat de bestuurder het toestel ook echt gebruikt, het ‘gewoon in de hand hebben’ van de gsm volstaat.

Enkel wanneer het voertuig stilstaat of geparkeerd is mag een gsm worden gebruikt. Er is sprake van een stilstaand voertuig wanneer het voertuig “niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken.” (art. 2.22 Wegverkeersreglement) Het dient dus om een vrijwillige en niet-hinderlijke stilstaand te gaan.

Behalve wanneer uw voertuig stilstaat of geparkeerd is mag u achter het stuur dan ook op geen enkele wijze gebruik maken van uw gsm. Zelfs het ‘gewoon in de hand houden van uw gsm’ is niet toegelaten.

Wij staan u graag bij voor verder overleg en specifieke bijstand.

Gerelateerd

Rijverbod of verval van het recht tot sturen: welke wettelijke mogelijkheden zijn er?

Verschillende overtredingen van de Wegverkeerswet en Wegcode worden bestraft met een rijverbod. Artikel 38 Wegverkeerswet stipuleert dat het gaat over ‘een verval van het recht…

Een onverzekerd motorrijtuig en het moreel bestanddeel

Artikel 22 § 1 van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen of WAM-wet voorziet als volgt: “De eigenaar of de houder van het motorrijtuig…

Vanaf 1 augustus 2021 zwaardere bestraffing voor het oprijden van een belemmerde overweg

Het is voor een bestuurder verboden een overweg op te rijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die overweg zal moeten…