icon-hamburger-5 icon-close-2

Gegokt en verloren : BET365 verliest haar merk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De Engelse vennootschap Bet365 Group Ltd begon een inbreukprocedure op grond van haar Uniemerk “bet365” tegen het gebruik van het teken ‘bet333’ door twee Belgische vennootschappen Rocoluc en EAC. Ze kreeg evenwel het deksel op de neus, want het Brusselse hof van beroep verklaarde het ingeroepen merk “bet365” op tegenvordering nietig wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en te beschrijvend.

Feiten

De feiten van deze zaak waren als volgt. Bet365 verklaart wereldwijd de grootste aanbieder te zijn van online sportweddenschappen met ongeveer 30 miljoen inschrijvingen. Ze biedt daarnaast nog online casino spelen en andere spelen aan o.m. via de website www.bet365.com. Ze is actief in 150 landen en haalt een omzet van tientallen miljarden euro’s. Bet 365 beschikt niet over een vergunning om kansspelen aan te bieden in België. Bezoekers vanuit België hebben om deze reden geen toegang tot de website.

Daarnaast is Bet365 shirt sponsor van het Premier League voetbalteam Stoke City Football Club en het stadion van deze ploeg werd vernoemd naar bet35. Zij is sponsor van voetbaluitzendingen van de Premier League wedstrijden op een Sky Sports kanaal en van verschillende ploegen in de Spaanse voetbalcompetitie.

Bet365 heeft o.a. navolgend Uniebeeldmerk laten inschrijven voor (online) weddenschappen en kansspelen:

Merk Bet365

Verweerders van hun kant exploiteren vergunde speelautomatenhallen in België en baten ook een website www.bet333.be voor online kansspelen uit.

Bet365 verzette zich tegen het gebruik van het teken bet333 en, in reactie daarop, vorderden de verweerders de nietigheid van dit tegen hen ingeroepen merk.

De beslissing: gebrek aan onderscheidend vermogen en te beschrijvend

Het hof van beroep van Brussel verklaarde bij arrest van 30 maart 2021 het ingeroepen Uniemerk nietig wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en wegens te beschrijvend voor de diensten waarvoor het is ingeschreven.

Bet365 heeft gegokt en verloren.

Het hierboven afgebeeld merk bestaat uit een woord ‘bet’ en een getal ‘365’ en figuratieve elementen, zijnde het gebruik van de kleuren geel en wit op een groen rechthoekig kader.

Het hof overweegt dat het woord ‘bet’ het Engelstalige woord voor weddenschap is en door het relevante doelpubliek, dat de Engelse taal machtig is, onmiddellijk zal worden begrepen als beschrijvend voor de aard van de waren en diensten waarvoor het werd ingeschreven. Dit woord wordt gevolgd door het getal 365 dat eveneens onmiddellijk zal worden begrepen als een verwijzing naar het aantal dagen in een jaar en een verwijzing naar de tijdsperiode waarin de betrokken waren of diensten worden aangeboden of beschikbaar zijn. De wijze waarop deze beide elementen 365 en bet worden gecombineerd is evenmin ongebruikelijk of origineel.

De toevoeging van figuratieve elementen aan de beschrijvende woordcombinatie is niet van aard om aan het merk alsnog onderscheidend vermogen te verlenen. Het gebruik van een groen kader of verschillende kleuren voor de combinatie bet365 is te banaal om aan het merk onderscheidend vermogen te verlenen.

Bet365 voerde verder aan dat haar merk, zelfs indien zou geoordeeld worden dat het weinig tot geen intrinsiek onderscheidend vermogen had, door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen. Het hof verwierp ook dit argument. Het overwoog dat er geen bewijs van inburgering van het merk werd bijgebracht. Het hof herinnert eraan dat er een onderscheid dient te worden gemaakt tussen het bewijs van bekendheid van een merk en het bewijs van inburgering van een merk. Waar het voor het bewijs van bekendheid van een merk volstaat de bekendheid aan te tonen in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de EU, is dit niet het geval voor het bewijs van inburgering.

De merkhouder dient in beginsel aan te tonen dat zijn merk is ingeburgerd in de gehele EU. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat dit bewijs voor elke lidstaat afzonderlijk dient te worden geleverd. Soms kan het inburgeringsbewijs in één lidstaat worden geëxtrapoleerd naar andere lidstaten voor zover het gaat om vergelijkbare markten wat betreft de perceptie van het merk door het relevante publiek. In deze zaak is dit evenwel niet het geval. Gelet op het feit dat Bet365 geen vergunning voor het aanbieden van kansspelen heeft in België noch in Nederland kan het merk in de Benelux niet als ingeburgerd worden beschouwd en a fortiori dus ook niet voor de gehele EU.

Door de nietigverklaring van het Uniebeeldmerk Bet365 verliest ze niet alleen haar merkenrechten maar moet ze ook dulden dat de Belgische vennootschappen het teken Bet333 gewoon verder kunnen gebruiken. Bet365 heeft dus gegokt en verloren. Soms is een procedure ook wel een kansspel.

Gerelateerd

Slachtoffers phishing: verlies in de regel beperkt tot 50 euro

Alsmaar meer mensen worden het slachtoffer van internetfraude of phishing. De fraude treft lang niet meer alleen opa en oma maar ook jongeren voor wie…

Niet-concurrentiebedingen in de IT-sector

In de IT-sector zijn veel professionele tussenpersonen actief, die IT’ers ter beschikking stellen aan ondernemingen. Goede IT-profielen zijn echter schaars. Net daarom wordt in de…

De Banksy saga: is copyright for losers?

Het Europees Merkenbureau (EUIPO) velde op 14 september 2020 een interessante beslissing over het als Europees merk gedeponeerde iconische kunstwerk ‘De bloemengooier’. Dit was een…