icon-hamburger-5 icon-close-2

Een onverzekerd motorrijtuig en het moreel bestanddeel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

motorrijtuig

Artikel 22 § 1 van de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen of WAM-wet voorziet als volgt:

“De eigenaar of de houder van het motorrijtuig die het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt gebracht zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, gedekt is overeenkomstig deze wet, alsmede de bestuurder van dat motorrijtuig, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot duizend euro, of met een van die straffen alleen.

De houder en de bestuurder van het motorrijtuig zijn krachtens het eerste lid alleen strafbaar als zij weten dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet gedekt is overeenkomstig deze wet.”

Lange tijd werd dit wetsartikel en in het bijzonder ‘het weten dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven niet gedekt is’ oftewel het moreel bestanddeel door rechtbanken zeer rigide en streng toegepast.

In een recent arrest van 22 juni 2021 heeft het Hof van Cassatie evenwel duidelijkheid geschept. Zo stelt het Hof van Cassatie expliciet:
“Uit deze bepaling volgt dat de houder en de bestuurder van een motorrijtuig alleen strafbaar zijn als zij daadwerkelijk weten dat dit voertuig niet is verzekerd. Het gegeven dat zij dit konden weten, volstaat hiertoe niet.”
De houder dan wel bestuurder van een niet verzekerd voertuig zijn dus enkel strafbaar indien zij daadwerkelijk weten dat het voertuig niet verzekerd is. Het kunnen weten volstaat thans niet meer.

Bijkomende vragen omtrent deze rechtspraak? Of dient u zich te verantwoorden als houder of bestuurder van een niet verzekerd motorrijtuig?

Uw Vobis adviseurs staan u hieromtrent graag bij!

Gerelateerd

Rijverbod of verval van het recht tot sturen: welke wettelijke mogelijkheden zijn er?

Verschillende overtredingen van de Wegverkeerswet en Wegcode worden bestraft met een rijverbod. Artikel 38 Wegverkeerswet stipuleert dat het gaat over ‘een verval van het recht…

Vanaf 1 augustus 2021 zwaardere bestraffing voor het oprijden van een belemmerde overweg

Het is voor een bestuurder verboden een overweg op te rijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die overweg zal moeten…

Vanaf 1 februari 2021: GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50

Een nieuwe maand, nieuwe regels! Vanaf vandaag, 1 februari 2021, hebben de Vlaamse gemeenteraden de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 met…