De algemene vergadering binnen de VME – een actuele stand van zaken

vergadering

Ingevolge Corona werd de algemene vergadering van verscheidene verenigingen van mede-eigenaars sterk aangepast.

Het wetsontwerp ‘Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19’ was hierbij cruciaal. Dit wetsontwerp werd op 20 december 2020 goedgekeurd en werd op 24 december 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Tot en met 30 september 2021

Zo kunnen algemene vergaderingen die moe(s)ten plaatvinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 worden uitgesteld met één jaar.

Ook geldt er een tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste voor schriftelijke algemene vergaderingen. Opdat dergelijk schriftelijk genomen beslissing rechtsgeldig is, is bij uitzondering geen unanimiteit vereist doch wel dient minstens de helft van de leden van de vereniging van mede-eigenaars aan de stemming deelgenomen te hebben en dienen zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen te bezitten, een gewone meerderheid dus.

Bij Koninklijk Besluit van 24 juni 2021 werden deze maatregelen verlengd tot 30 september as.

Dit betreft evenwel de finale datum.

Wat dan vanaf 1 oktober 2021?

Vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 zal opnieuw de unanimiteit gelden bij schriftelijke besluitvorming en kan een algemene vergadering niet langer worden uitgesteld.

Wel zal men nog steeds de keuze hebben om de algemene vergadering fysiek of volledig digitaal of op gemengde wijze te laten doorgaan.

De beperking dat slechts één mede-eigenaar per kavel fysiek aanwezig mag zijn op de algemene vergadering blijft gelden.

Deze mogelijkheid tot het houden van een digitale algemene vergadering werd wettelijk verankerd. Hierbij kunnen alle telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken gebruikt worden. (bv. videoconferentie)

Cruciaal wel is dat de bijeenroeping in deze mogelijkheid dient te voorzien.

Toch blijft voorzichtigheid geboden.

De basisvoorzorgsmaatregelen moeten nog steeds in het achterhoofd worden gehouden. Zo is het dragen van een mondmasker tijdens een (fysieke) algemene vergadering niet verplicht wanneer men een veilige afstand van 1,5 meter kan garanderen.

Indien de algemene vergadering plaatsvindt in een horecazaak of congresfaciliteit moet het mondmasker worden opgezet indien men rechtstaat.

 

Gerelateerd

COVID-19: een actuele stand van zaken

In een vorig artikel stipten wij reeds de juridische gevolgen van het coronavirus aan. De situatie blijft echter onderhevig aan wijzigingen en ook de koninklijke…

Slachtoffers phishing: verlies in de regel beperkt tot 50 euro

Alsmaar meer mensen worden het slachtoffer van internetfraude of phishing. De fraude treft lang niet meer alleen opa en oma maar ook jongeren voor wie…

Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur ingevolge COVID-19

Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die verplicht gesloten is door de federale coronamaatregelen, kan een belastingvermindering of belastingkrediet…