COVID-19: een actuele stand van zaken

covid

In een vorig artikel stipten wij reeds de juridische gevolgen van het coronavirus aan.

De situatie blijft echter onderhevig aan wijzigingen en ook de koninklijke besluiten en uitvoeringsbesluiten konden niet achter blijven.

Zo werd de epidemische noodsituatie met betrekking tot het coronavirus afgekondigd, en dit voor een periode van 3 maanden, namelijk tot en met 28 januari 2022.

En ook een koninklijk besluit met opsomming van alle vanaf 29 oktober 2021 geldende maatregelen werd uitgevaardigd.

In dit artikel staan wij stil bij de belangrijkste zaken en geven wij u graag volgend overzicht.

TELEWERK

Vanaf 29 oktober 2021 is telewerk opnieuw sterk aanbevolen voor alle ondernemingen, verenigingen en werknemers, ongeacht hun grootte en dit voor alle personeelsleden wiens functie zich hiertoe leent.

Het telewerk moet verricht worden in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden.

– MONDMASKERPLICHT

Het dragen van een mondmasker is opnieuw verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in de volgende ruimten:

– de besloten ruimten van het openbaar vervoer;
– de besloten ruimten van het georganiseerd collectief vervoer (behalve voor wat betreft het rijdend personeel voor zover de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en een affiche de gebruikers aangeeft waarom de bestuurder geen mondmasker draagt);
– de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, zowel voor de dienstverleners als de klanten, waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minsten 15 minuten;
– de publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen en diensten;
– de publiek toegankelijke ruimten van handelszaken, winkels en winkelcentra;
– bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
– de besloten en publiek toegankelijke ruimten van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
– de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;
– publiek toegankelijke ruimten van overheidsgebouwen;
– inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend en in fitnesscentra voor wat betreft het personeel;
– de besloten ruimten van horeca-inrichtingen, voor wat betreft de klanten op het terras wanneer ze deze besloten ruimte kortstondig betreden, voor zover de toegang tot het terras niet wordt geregeld met een Covid Safe Ticket; en
– bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen en in de zittingszalen bij elke verplaatsing. In de andere gevallen wordt het mondmasker gedragen volgens de richtlijnen van de Kamervoorzitter.

In een aantal gevallen is het mondmasker niet verplicht. Dat is zo wanneer de toegang wordt georganiseerd op basis van het Samenwerkingsakkoord Covid Safe Ticket van 14 juli 2021, bij indoor-evenementen tot 200 personen of outdoor-evenementen tot 400 personen en tijdens private bijeenkomsten.

De regering raadt overigens sterk aan om het mondmasker te dragen wanneer het niet mogelijk is de social distancing-regels na te leven.

– LUCHTKWALITEITSMETERS

Ook is vanaf 29 oktober 2021 een luchtkwaliteitsmeter verplicht in volgende ruimten:

– de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra;
– de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings;
– de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector; en
– de besloten ruimten van de infrastructuur waar een massa-evenement plaatsvindt met een publiek van 200 of meer personen.

Ook in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gerookt, gesport, een evenement plaatsvindt, waar wachtrijen staan en in kleedkamers moet één meter aanwezig zijn.

De richtnorm van luchtkwaliteit is nog steeds 900ppm CO2. Bij overschrijding van deze norm moet de uitbater beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of -filtratie.

Bij overschrijving van de waarde van 1200 ppm wordt aanbevolen een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie te voorzien.

– COVID SAFE TICKET

De regels aangaande het ticket werden verscherpt.

Bij massa-evenementen en proef- en pilootprojecten geldt thans de grens van 200 personen indoor en 400 personen outdoor.

Bovendien kunnen deelstaten of lokale overheden ook strengere grenzen voorzien.

Ook voor kleinere evenementen kan een covid safe ticket worden gevraagd op voorwaarde dat dit voorafgaandelijk door de betreffende organisator wordt meegedeeld.

– VANAF 29/10/2021

Zowel het koninklijk besluit tot afkondiging van de epidemische noodsituatie als het koninklijk besluit van bestuurlijke maatregelen werden op 29 oktober 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit betreft ook de (onmiddellijke) datum van inwerkingtreding.

Gerelateerd

De algemene vergadering binnen de VME - een actuele stand van zaken

Ingevolge Corona werd de algemene vergadering van verscheidene verenigingen van mede-eigenaars sterk aangepast. Het wetsontwerp ‘Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake…

Slachtoffers phishing: verlies in de regel beperkt tot 50 euro

Alsmaar meer mensen worden het slachtoffer van internetfraude of phishing. De fraude treft lang niet meer alleen opa en oma maar ook jongeren voor wie…

Verdwijning van het begrip 'goede huisvader'

U had het misschien al gelezen, maar het begrip ‘goede huisvader’ zal uit het Belgische recht verdwijnen. In 2014 verdween het begrip reeds uit het…