icon-hamburger-5 icon-close-2

Axel Naeyaert

Gegokt en verloren : BET365 verliest haar merk

De Engelse vennootschap Bet365 Group Ltd begon een inbreukprocedure op grond van haar Uniemerk “bet365” tegen het gebruik van het teken ‘bet333’ door twee Belgische…

Niet-concurrentiebedingen in de IT-sector

In de IT-sector zijn veel professionele tussenpersonen actief, die IT’ers ter beschikking stellen aan ondernemingen. Goede IT-profielen zijn echter schaars. Net daarom wordt in de…

De Banksy saga: is copyright for losers?

Het Europees Merkenbureau (EUIPO) velde op 14 september 2020 een interessante beslissing over het als Europees merk gedeponeerde iconische kunstwerk ‘De bloemengooier’. Dit was een…

COVID-19 and its impact on international business contracts

COVID-19 and its impact on international business contracts On March, 11 2020 the coronavirus outbreak has been labelled a pandemic by the World Health Organization…

Uw bedrijfsgeheimen beter beschermd

Ondernemingen investeren in het verkrijgen, ontwikkelen en toepassen van know-how en informatie, de twee kernelementen van de kenniseconomie. Deze investering in het ontwikkelen en toepassen…

Parallel import: wanneer wel en wanneer niet mogelijk?

Met parallel import wordt bedoeld het importeren uit een ander land van authentieke merkproducten door een verkoper die geen deel uitmaakt van het officiële distributie…