icon-hamburger-5 icon-close-2

Gunstige RSZ-regeling voor profclubs is discriminerend

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vobis

Profvoetballers en hun respectievelijke clubs genieten reeds jaar en dag een zeer gunstige RSZ-regeling. Zij betalen enkel sociale bijdragen op een geplafonneerd maandloon (ong. 2.350,00 EUR/maand). Op het loon boven 2.350,00 EUR zijn er geen sociale bijdragen verschuldigd. Zo worden amateursporters en amateurclubs uiteraard zeer benadeeld. Tweede amateurklasser Koninklijke Sporting Hasselt bond als eerste voetbalclub de kat aan de bel, mét succes!

Er bestaat reeds geruime tijd discussie over het gunstig RSZ-tarief van beroepssporters. Er werden al wetsvoorstellen ingediend waarbij deze gunstige regeling werd aangepakt.

Nu heeft de Arbeidsrechtbank te Hasselt in een vonnis van 9 april 2020 geoordeeld dat de amateurclubs gediscrimineerd worden aangezien zij niet kunnen genieten van deze gunstige RSZ-regeling.

Wat is het gevolg van dit vonnis? Is de gunstige RSZ-regeling nu ook van toepassing op amateurclubs of moeten profclubs en -voetballers voortaan sociale bijdragen betalen zoals een normale werknemer.

Hierover heeft de Arbeidsrechtbank zich nog niet uitgesproken. Het heeft aan de partijen gevraagd standpunt in te nemen omtrent de gevolgen van haar tussenvonnis.

Het staat voor de rechtbank echter al vast dat kleine sportclubs en lager betaalde sportbeoefenaars disproportioneel en op een volstrekt onredelijke wijze benadeeld worden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Indien u meer informatie wenst omtrent dit onderwerp of op de hoogte wenst gehouden te worden omtrent het verdere verloop, aarzel niet om contact op te nemen met Thomas Stevens.

Gerelateerd

Thuiswerk contractueel voorzien? Enkele valkuilen en tips.

Enkele headliners van de afgelopen dagen: “Corona: werkgever kan thuiswerk verplichten” “Wanneer thuiswerk de norm wordt” “Thuiswerk wordt aangemoedigd” Meer thuiswerk. Dat is een van…

Niet langer onbelast bijverdienen - Oplossingen voor de sportsector

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 april 2020 hakt er stevig in bij sportclubs. Onbelast bijverdienen blijkt niet langer mogelijk. Het was vooral…